Gawith Gweleidyddol

 • Cofeb Tryweryn

  Ystyriwch y cerflun 'Cofeb Tryweryn'. Yn y lle cyntaf, gwelais bresenoldeb ysbrydol, sef rhyw ymdeimlad oesol yn rhan o ddelwedd fertigol niwlog yn codi yn fy meddwl, megis siâp ystum hir pig aderyn mawr yn fy nychymyg - profiad sydd yn arferol i mi wrth ddechrau creu cerflun. Roedd yn ymddangos fel pe bai ar godi. Dyna oedd y ddelwedd ar y dechrau, fy nhasg i wedyn oedd manylu arni yn ymhellach yn fy nychymyg. (cario' mlaen i'r manylun nesaf)

 • Cofeb Tryweryn 2

  Ymhen amser, dechreuais weld plu adenydd yr aderyn fel rhesi o bennau'n canu, a hyd yn oed yn gweiddi, yn union fel pe baent yn protestio.

  Fe wnaeth hyn fy atgoffa'n syth o helynt boddi cwm Tryweryn. Teimlais fod y ddelwedd bellach nid yn unig yn un ac iddi naws ysbrydol gref, ond bod iddi arwyddocâd gwleidyddol a chymdeithasol: yr oedd yn mynegi ein sefyllfa wantan ni fel Cymry i warchod ein gwlad.

 • Rhiannon

  Datblygodd y cerflun 'Rhiannon' mewn modd ychydig yn wahanol. Yr ysgogiad cychwynnol, unwaith yn rhagor, oedd gweld presenoldeb siâp fertigol niwlog, tebyg i ben hir a gwddf hir yn mynd i lawr i ganol y ddelwedd yn y meddwl. Mewn mater o eiliadau, yn fy nychymyg, gwelais bresenoldeb siâp pen merlen a phen person coronog efo'i gilydd yn un siâp trosiadol.

  Yn reddfol, daeth atgof imi o chwedl am ddioddefaint Rhiannon.

 • Bran

  Gweld 'presenoldeb pen' gydag wyneb, llygaid a cheg anferthol, oedd y cymhelliad i greu'r cerflun 'Brân'. Roedd y ddelwedd yn creu dychryn ynof ar y dechrau. Yn reddfol, cysylltais y ddelwedd â'r stori am y cawr Bendigeidfran yn chwedl Branwen ferch Llŷr. Fel canlyniad, datblygodd pob siâp - y pen a'r llygaid a'r geg - yn fwy o faint yn fy nychymyg! Ond nid dehongliad o'r chwedl ydyw'r cerflun. Yr hyn sy'n ddiddorol i mi yw bod y cerfluniau 'Rhiannon' a 'Brân' wedi eu creu tua'r un cyfnod. Mae'n bosib fod teimladau gwladgarol cryf yn rhan o'm bodolaeth ar y pryd.

 • Y Groth Wâg

  Portread gwleidyddol gan John Meirion Morris.

Y weledigaeth ysbrydol

O edrych yn ôl ar fy ngherfluniau dros y blynyddoedd, rwy’n sylweddoli bellach mai’r cymhelliad cryfaf a phwysicaf i mi i greu cerflun oedd derbyn gweledigaeth ysbrydol yn y meddwl. Fel arfer, mae gweledigaethau’n dod i mi fel rhyw sythwelediad, pryd rwy’n gweld presenoldeb delwedd niwlog yn sydyn yn y meddwl, delwedd sy’n awgrymu rhyw rym ysbrydol. Yna, mae’r dychymyg yn ymateb i bresenoldeb ysbrydol y ddelwedd honno, ac i nodweddion eraill a all fod ynddi, megis nodweddion chwedlonol, cymdeithasol neu rai gwleidyddol. Y peth mwyaf rhyfeddol yw bod y delweddau hynny i gyd, fel pe baent, yn codi o fy isymwybod yn rhywle.

FY MHORTFFOLIO

Mae enghreifftiau o fy mhortffolio wedi eu cynnwys ar y dudalen hon. Os ydych yn defnyddio mobeil i edrych ar fy safle fe fydd arnoch angen defnyddio Desktop neu dabled i weld y delweddau.